Aleven boomverzorging

Aanplanting, Onderhoud, Controle, Verwijdering, Verwerking.

CO2 PRESTATIELADDER


Aleven boomverzorging CO2 prestatieladder


Ons bedrijf is actief bezig met haar CO2-reductie. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie. Meer hierover is te vinden op www.SKAO.nl .


De CO2-prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie ofwel CO2-voetprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met betrokkenen om ons heen te bewerkstelligen.Inzicht


Het begint allemaal met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. We hebben een emissie inventarisatie sheet ontwikkeld waarin onze emissie CO2-footprint wordt gemeten en waarmee we dit naar u inzichtelijk kunnen maken.

Emissie inventarisatie 2019 (3C1)
Emissie inventarisatie 2019 (3C1)Zie tevens onze portfolio op www.SKAO.nl


Reductie


Vanuit de A.inzichten, de emissie inventarisaties hebben wij als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze footprint te reduceren.
Communicatie


Via deze pagina op onze website willen wij u periodiek op de hoogte brengen van ons CO2-presteren. Hiernaast hebben wij een communicatiestructuur waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven. U kunt zich inschrijven via e-mail voor onze nieuwsbrief waarin ook ons CO2-nieuws wordt meegenomen. U mag ook altijd vragen naar ons MVO-beleid. U kunt contact opnemen als u nog geen communicatie van ons ontvangt en dit wel op prijs stelt.


Participatie

Hier vindt u een toelichting van onze initiatieven en de participatieprojecten.