Bij omgewaaide bomen door storm is Aleven Boomverzorging
24 uur bereikbaar.

Aanplanting, Onderhoud, Controle, Verwijdering, Verwerking.

Aleven boomverzorging

Stobbefrezen


Als een boom is verwijderd, kan de stobbe (boomstronk) door Aleven boomverzorging worden uitgefreesd.

Dit gebeurt met een stobbefrees. Deze machine pakt door middel van een draaiend wiel met beitels, hapjes uit de boomstronk. De stobbe wordt dusdanig verwijderd dat men er bestrating overheen kan leggen of andere aanplant aan kan brengen.

 de stobbe (boomstronk) door Aleven boomverzorging worden uitgefreesd.


ls een boom is verwijderd, kan de stobbe (boomstronk) door Aleven boomverzorging worden uitgefreesd.
Deze machine pakt door middel van een draaiend wiel met beitels, hapjes uit de boomstronk.