Bij omgewaaide bomen door storm is Aleven Boomverzorging
24 uur bereikbaar.

Aanplanting, Onderhoud, Controle, Verwijdering, Verwerking.

Aleven boomverzorging

Begeleidingssnoei


Bij begeleidingssnoei gaat Aleven boomverzorging een takvrije stamlengte creëren bij bomen in hun jeugdfase. De meest risicovolle takken worden zo vroeg mogelijk verwijderd zoals zuigers, dood hout en dubbele toppen. Ook dikke takken hebben voorrang op dunne takken want hoe dikker de tak, hoe groter de snoeiwond. Bij een grotere snoeiwond duurt het langer voordat deze plek weer vergroeid is en dus afgedekt. Een open snoeiwond is een invalspoort voor schimmels en aantastingen die houtrot kunnen veroorzaken.


Bij een grotere snoeiwond duurt het langer voordat deze plek weer vergroeid is en dus afgedekt. Een open snoeiwond is een invalspoort voor schimmels en aantastingen die houtrot kunnen veroorzaken.