Bij omgewaaide bomen door storm is Aleven Boomverzorging
24 uur bereikbaar.

Aanplanting, Onderhoud, Controle, Verwijdering, Verwerking.

Aleven boomverzorging

Bomen controles (VTA)


Bomen brengen risico’s met zich mee voor de directe omgeving.

De VTA (Visual Tree Assessment) controle is erop gericht om (interne) gebreken van de boom op te sporen. Aleven boomverzorging brengt advies uit over eventuele vervolgacties om de in kaart gebrachte risico's te beperken voor de omgeving om schade te voorkomen.


Bomen brengen risico’s met zich mee voor de directe omgeving.