Aleven boomverzorging

Aanplanting, Onderhoud, Controle, Verwijdering, Verwerking.

Energie management actieplan


Aleven boomverzorging "Energie Management Actieplan"


Dit verslag, het energie management actieplan ofwel reductieprogramma, is een uitwerking van het B-deel van de CO2 prestatieladder. Hiermee acteren we op de CO2-inzichten om daarmee onze uitstoot te reduceren. Vanwege de start met de CO2-prestatieladder begin 2020 is dit een eerste uitwerking van reductiemaatregelen en opzetten van een plan van aanpak op deze reductie. In de energiebeoordeling zijn de reeds aanwezige genomen acties beschreven. Ook is er in dat document een eerste opsomming gemaakt van mogelijke toekomstige maatregelen voor reductie en is er gekeken naar input van medewerkers en lering getrokken vanuit de branche. Vanuit de emissie inventaris werkt dit energie management actieplan de reductie-doelstelling en -maatregelen verder uit tot een realistisch actieplan.